fbpx
L O A D I N G
Welcome to Pegasus Car Wash & Car detailing

Aboutเราใส่ใจทุกรายละเอียด

“บริการล้างสี เคลือบสี ดูดฝุ่น รถยนต์สูตรพิเศษ ลบรอยต่างๆ บนสีรถยนต์  เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ทำความสะอาด  เคลือบห้องเครื่องยนต์ ล้าง  ทำความสะอาดรถยนต์ด้วยโฟม ขัด ทำความสะอาดเบาะหนัง กำมะหยี

“บริการล้างสี เคลือบสี ดูดฝุ่น รถยนต์สูตรพิเศษ ลบรอยต่างๆ บนสีรถยนต์  เก็บรายละเอียดต่าง ๆ ทำความสะอาด  เคลือบห้องเครื่องยนต์ ล้าง  ทำความสะอาดรถยนต์ด้วยโฟม ขัด ทำความสะอาดเบาะหนัง กำมะหยี

บัตรสมาชิกมาแล้วจร้า

CLOSE
CLOSE